تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس عاشقانه

 0 (17)

اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehمن تو را دوست داشتم

تو اما بگذار حفظ شود آبروى دل در سه نقطه ها


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehزمستان نیست

دلتنگی توست که می لرزاند چهارستون دلم را…


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehتو و خوشبختی چقدر شبیه به همید

به هیچ کدامتان نرسیدم


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehمیدانم به خاطر همه ی بایدها

نباید تو را داشته باشم


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehعشقش که سر کلاس زنگ میزد می گفت خانوم اجازه برم آب بخورم ؟

حالا مدتهاست که دیگر اجازه نمیگیرد و این بار معلم است که هر روز میگوید :

چن وقته خیلی داغونی ، برو یه آبی به سر و صورتت بزن.


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehدست مریزاد پروردگارم

چه پوست کلفتی برایم آفریدی !

چه دل صبوری به سینه ام سپرده ای

و چه شانه هایی که این چنین بار طعنه هارا میکشند و نمیشکنند…


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehچای می نوشیدم که یکباره دلتنگت شدم

بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد

همه با تعجب نگاهم کردند

لبخند تلخی زدم و گفتم : “چقد داغ بود !”


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehدرد دارد وقتی با نسیمی برود

کسی که به خاطرش به طوفان زده ای !


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehجایت خالی

چقد هوا برای داشتنت خوب است !


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ

ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ از ﺷﮑﻠﮏ ﻫﺎﯼ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﻪ !


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehخسته ام از تظاهر به ایستادگی ، از پنهان کردن زخم هایم

زور که نیست ! دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم

و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است !


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghanehبه او بگویید این همه استخوان در بدنم بود

چرا دلم را شکست ؟


اس ام اس عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.