خانه » اس ام اس » اس ام اس های عاشقانه بسیار زیبا

اس ام اس های عاشقانه بسیار زیبا

اس ام اس های عاشقانه بسیار زیبا

اس ام اس های عاشقانه بسیار زیبا

عشق فقط رومانتيک بودن، روشن کردن شمع سر ميز شام، و دست در دست هم قدم زدن نيست. عشق حقيقي يعني يک عمر همدلي، تعهد و اعتماد.

چه تکليف سنگيني است بلاتکليفي
وقتي نمي دانم… دارمت يا ندارمت

يکي از تفاوت هاي انسان با خدا اين است که انسان تمام خوبي ها را با يک بدي از ياد مي برد؛ ولي خدا تمام بدي ها را با يک خوبي فراموش مي کند

ناداني، يکباره فرد را نمي کشد
اما اطرافيان فرد نادان را دق مرگ مي کند!

هوا خوب يا بد فرقي نمي کند، به هواي تو نفس مي کشم هنوز

بارون و دوست دارم هنوز …چون تو رو يادم مياره حس مي کنم پيش مني …وقتي که بارون مي باره … درياب . بازم تنهام .

? ديوانه ام مي کند …!
فکر اينکه .. زنده زنده .. نيمي از من را .. از من جدا کنند !
لطفا … تا زنده ام بــــــــــــــــــمان…..

تـــو را دوست ميدارم . . .
چه فـرق مى کند که چـــــــــــــــرا ! ؟
يــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت!
يـا چطـور شـد که . . . !
چه فـــــــــــــــرق ميکـند ؟!
وقتى تــو بـايـد بــــــــــــــاور کنـى . . . که نمـى کـــــــــنى ( ! )
و من بــايـد فـرامـــــــــوش کــنم . . . کـه نمـــــى کـــــنم ( ! )

سختي تنهايي را زماني فهميدم که مترسک به کلاغ گفت:هرچقدر دوست داري نوکم بزن ولي تنهام نذار

خيالم راحته اگه زمستون سردم شد يه رفيق مثل تو دارم که دمش خيلي گرمه

با وفا ترين دوست به مرور زمان بي وفا مي شود….اين پرپر شدن از گل نيست از روزگار است

وقتي ميشکنم…خوب تماشا کن…شايد روزي دنبال تکه هايم بگردي

چه زيبا و دردناک که:
باران که بند بيايد تازه خاطره شروع مي کند به چکه کردن !

ياد چشم‎هايت،
هنوز هم،
آتشم مي زند…
چه حقيرست اين زمستان،
با تمام سرمايش. . .

کاش به جاي اينکه دستي بالاي دست بود ، دستي توي دست بود …

مردي خوش شانس است که عشق اول زني باشد اما خوش شانس تر زني است که عشق اخر مردي باشد….

بزرگ تر که شديم مدادهايمان هم تکامل يافت و تبديل به خودکارهايي بيرحم شد تا يادمان بدهد که هر اشتباهي پاک شدني نيست


sms عاشقانه
يکرنگ بمان…
حتي اگر در دنيايى زندگي مي کني که مردمانش براى پررنگ شدن، حاضرند هزار رنگ باشند


همانند پلي بودم براي عبورت.به فکر تخريب من نباش رسيدي دست تکان بده من خودم فرو مي ريزم…

تو زندگي هستند کساني که …
هيچ وقت ترکت نميکنن
ولي بلدن کاري کنن
که خودت يواش يواش ترکشون کني….

بهش بگ? دوسش دار? پررو م?شه م?ره!
بهش بگ? ازش بدت م?اد نا ام?د م?شه و م?ره!
محبت کن? خوش? م?زنه ز?ر دلش وم?ره!
محبت نکن? ، از ?ک? د?گه محبت م?گ?ره و م?ره!
خ?صه اومده که بره خودتو خسته نکن!!!!

من که نباشم دن?ا ?ک “من ” کم دارد
تو که نباش? من ?ک ” دن?ا” کم دارم

اوني که دستش دور گردن شماست
قلادش دست ما بود
خوب پارس نکرد، ولش کرديم
آره عزيزم;)

برگرد
برگــرد تنها عشق ديرين من؛
برگرد و بگو دوستـت دارم
تا با پشــــت دست چنان بــــر دهانت بکوبم
تا آرزوي داشتن يـک دندان را به گــــــــــور بـبـــري
چه برسد به من و يک عشق حقيقي……………

بـــــــــــــرو!!!!
ترســــ از هيچ چيز ندارمــــ
وقتيـــــ يقينـ دارم بيشتر از منـــ
کسي دوستت نخـــــــواهد داشت…
بيشتر از منــــ کسي طاقت کمـــ محلي هايت را ندارد..
بــــــــــــرو!!!!
ترس براي چه؟؟
وقتي مي دانمــ يکــ روز تُف مي اندازي به رويـــــ تمام آن هايي که
به خاطرشــــان من را از دستـــــ دادي…. !

چقدر اين دوست داشتن هاي بي دليل…خوب است!
مثل همين باران بي سوال
که هي مي بارد…
که هي اتفاق آرام و شمرده شمرده مي بارد!!

غلط کرده باران
حالا که مرا به تو بد عادت کرده
بي تو مي بارد
روز و شب
بي خستگي
وقتي خودت نيستي،
باران هست

سيگار از عمرم مي کاهد !
مگر تو عمر مرا مي داني که با آن محاسبه مي کني ؟ کسي نمي داند ، شايد همين فردا من نيز خاموش شوم !!!
سيگار دود مي کنم تا يادم بماند من احمق بيشتر از اين ريه هاي سوخته ام دوستت داشتم … !

ا?ن اشتباه من بود که کار ها? تو رو با ?ه “ ش” اضافه
م? خوندم
تو به قلبم “ عق ” زد? و من اونو “عشق ” م? د?دم
تو برا? دلم “ ور ” زد? و من اونو “ شور” زدن دلت م?
د?دم
تو اراج?فت رو “عر” م? زد? و من همه اونها
رو ” شعر” م? د?دم
تو ارزش ?ه “ اه” رو هم نداشت? اما من تورو “شاه”
م? د?دم !

آدمي هستم که 9 ترم درس خوندم يکي پيدا نشد از من جزوه بخواد
غم انگيز نيست 😐 ؟

نميدونم چرا چند ساليه که ديگه يلدا واسم زجر شده…
شايد واسه اينه که دلـــــــم تو فکر شب يــــلـــداهـــاي با هم و کنار هم تا آخــــــــر عمــــــــر گيره!!!
واسه هندونه خوردنمون با هم…
واسه فال گرفتنمون براي هم…
واسه…
يلداي براي ما يعني :
دقايقي بيشتر سپري کردن در روياي …
««آيــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــده»»

به جورم دوست داشتن توميخوان مجازاتم کنن
مي خوان که ازدنياي توبي حرکت ماتم کنن
به هردري که ميزنم هيچکي جوابم نمي ده
هيچکي نشونه اي به اين حال خرابم نميده

کلافـــه که باشــي” دلتــنگٍ کسي هستـــي که نيست ”
حـــوصله کســـي رو نداري که هســـت…
اين اسـت لحظـــه هايٍ مــــن!

زمانه به من آموخت که دست دادن معني رفاقت نيست عشق ورزيذن ضمانت تنها شدن نيست و بوسيدن قول ماندن نيست
پس دل به کسي نبند چون اين دنيا انقدر کوچيکه که توش دوتا دل کنار هم جا نميشه
اگر هم دل بستي هيچ وقت ازش جدا نشو چون اين دنيا انقدر بزرگه که ديگه پيداش نميکني

نفس مي کشم نبودنت را
نيستي
هواي بوي تنت را کرده ام
مي داني
پيرهن جدايي ات بدجور به قامتم گشاد است
تو نيستي
آسمان بي معنيست
حتي آسمان پر ستاره
و باران
مثل قطره هاي عذاب روي سرم مي ريزد
تو نيستي
و من چتر مي خواهم …
هر چيزي که حس عاشقانه و شاعرانه مي دهد در چشمانم لباس سياه پوشيده…
خودم را به هزار راه ميزنم
به هزار کوچه
به هزار در
نکند ياد آغوشت بيفتم …

به اندازه ترانه هاي خراطها دوست دارم!!!
.
.
کمه ولي ميگن مجيد خداي احساسه!

>< نويسنده ها “سيـگـار” مي کشند……..><
>< شاعران “هـجـران” مي کشند……….. ><
>< نقاش ها “تـابـلـو” مي کشند……….. ><
>< زندانبانها “ديـوار” ……………………..><
>< زنداني ها “تـنـهـايي” ………………….><
>< دزدها “سَـرک” ………………………><
>< مريض ها “درد” ………………………><
>< بچه ها “قـد” …………………………><
>< و من براي کشيدن نفس هايم “هـواي تـــو” را انتخاب مي کنم……. ><
اما مـنِ شـاعر و نـويـسـنـده کـه شـبـهـا با درد، در زندانِ تـنـهايـيَم تــو را نـقـاشـي مـي کـنـم، آتـشِ نـشـانـي اَم کـه نـمـي تـوانـم آتـشِ درونـم را اِطـفـا کـنـم؛ نـفـسـ هـايـت را کــم دارم….
کـيه کـه بـفـهـمـه..!

وقتي تورو نگاه ميکنه
تودلت ميگي يعني خدايااونم منو دوست داره…
(حداقل بذاريددلمون به لايک خوش باشه)

گاهي آدم ناخواسته چقدر دلش لک ميزنه واسه پيامکي که نوشته
ميــــــــاي آشتــــــــي !!!


اس ام اس عاشقانه
نگران نباش !
برو . . .‎
براي آتش دل شکسته‎ي من هم،
آبي پيدا مي شود.
شايد مثل هميشه ،
اشکهاي مادرم!

داشتم اس ام اس هاي بچه هاروميخوندم!تو همين سايت!يه دوستي نوشته اگه کسي رو دوس دارين بهش بگين!قلبها باکلماتي که ناگفته ميماند شکسته ميشود!شمايي که ازاين جمله ها ميگي!خبر نداري ازحال وروزه ما که اگه به طرف بگيم دوسش داريم قلب چندنفرديگه ميشکنه…بن بست زندگي يعني همين!سکوت!:((

چنان پايت را روي قلبم گذاشتي ک جاي آج هاي ته کفشت روي قلبم نقش انداخت،بي انصاف خواستم فقط دوستت داشته باشم
همين..

در طلوع يک دوستي هرگز غروبي نيست
پس زندگي کن براي کسي که دوستش داري

هر وقت ديدي زندگي داره روي خوش بهت نشون ميده
بدون يه کاسه اي زير نيم کاسَش هست…!
ثابت شدس !

اين روزها عاشق ها هم تو دوست داشتنشون صرفه جويي ميکنن . من نميدونم قبضشون زياد اومده يا قبلا جريمه شدنه

لعنتي نه عاشق بود نه دلباخته يه عقاب بود و بس
و مرا طعمه خود کرد و من ميپنداشتم عقاب تنها در آسمان هاست نه در زمين

آهاي عشق من
يادته روزي گفتي دوس داشتن رو از نگاه ميشه فهميد ؟
پس چرا هر روزبجاي نگاه کردن به چشمانم ازم هزار تا آزمون ميگيري ؟

آفتاب که ميتابد،پرنده که ميخواند و نسيم که مي وزد،با خودم ميگويم حتما حال تو خوب است که جهان اين همه زيباست!

ياد تو حس قشنگي است که دردل دارم،
چه تو باشي، چه نباشي
” نگهش ميدارم

نترس جانم!!!
ظرفيت باور من به اندازه ي همه ي دنياست!
تو دروغت را بگو…

چه تلخ است…
ياد آوري سرآغاز عشقي که گمان مي رفت ، جاودانه باشد

 

.

مطلب پیشنهادی

اس ام اس عاشفانه و زیبای در آغوش گرفتن

اس ام اس عاشفانه و زیبای در آغوش گرفتن

اس ام اس عاشقانه آغوش آغوش گرم تـــــو مهر باطلی ست بر همه ی سردی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.