تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس عاشقانه بدجور

0 (1)

اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghanehپیامک میدهم اکنون برایت

به قربان دو چشمان سیاهت

بده اس ام اسی تا شاد گردم

دلم کرده کنون خیلی هوایت


اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghanehبه خودم می بالم که در این عصر یخی

دوستی دارم که دلش آینه ی خورشید است


اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghanehگویند باغبان عمری طولانی دارد

چون با گل سر و کار دارد

ولی من عمر طولانی تر از باغبان دارم

چون رفیقی زیباتر از گل دارم


اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghanehیک سنگ کافی است برای شکستن شیشه

یک جمله کافی است برای شکستن قلب

یک بیت کافی است برای عاشق شدن

و یک دوست کافی است برای تمام زندگی


اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghanehمیگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه

پیش مرگ همه ی میوه هاست

نارنگیتیم هلو


اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghanehعشق یعنی اختیار بدی که نابودت کنند

ولی اعتماد کنی که این کار را نمی کنند


اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghanehبسیار تماشایی و آراسته ای

از رونق ماه آسمان کاسته ای

انگار نه انگار که ما را دیدی

از روی کدام دنده بر خاسته ای ؟


اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghanehیادت هست ، خیالت هست ، خاطراتت هست

فقط کمی جای تو خالیست

نمی آیی ؟


اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghanehبا هر قدمی که دور شدی روحم خراشی خورد

حالا با هر نسیمی درونم می سوزد


اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghanehچقدر سخته  تو دنیا هیچ چیز غیر قابل توضیح تر از این اتفاق نیست

که آنکه من بزرگش کردم  کوچکم کرد !


اس ام اس عاشقانه بدجور
SMS Asheghaneh

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.