تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

۱۵ عکس جدید از «بی‌خود و بی‌جهت»: بازیگران با گریم‌های تازه

۱۵ عکس جدید از «بی‌خود و بی‌جهت»: بازیگران با گریم‌های تازه

بازیگران: رضا عطاران، پانته‌آ بهرام، نگار جواهریان، احمد مهران‌فر، علی استادی، محمد کارت، امیر علی خانی، افسانه تهرانچی و بهنام شرفی
بی خود و بی جهت

بی خود و بی جهت

http://www.seemorgh.com/uploads/01-_caffecinema.com_b.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/11-_caffecinema.com_b.jpg


بی خود و بی جهت

بی خود و بی جهت


بی خود و بی جهت


http://www.seemorgh.com//uploads/1390/12/05-_caffecinema.com_b.jpg

http://www.seemorgh.com//uploads/1390/12/06-_caffecinema.com_b.jpg

http://www.seemorgh.com//uploads/1390/12/07-_caffecinema.com_b.jpg


http://www.seemorgh.com//uploads/1390/12/08-_caffecinema.com_b.jpg


http://www.seemorgh.com//uploads/1390/12/10-_caffecinema.com_b.jpg


http://www.seemorgh.com//uploads/1390/12/11-_caffecinema.com_b.jpg


http://www.seemorgh.com//uploads/1390/12/12-_caffecinema.com_b.jpg


http://www.seemorgh.com//uploads/1390/12/13-_caffecinema.com_b.jpg


http://www.seemorgh.com//uploads/1390/12/14-_caffecinema.com_b.jpg

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.