تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

گزارش تصویری پرتره‌های الهام بخش: یک صورت، ۱۰ حالت

گزارش تصویری پرتره‌های الهام بخش: یک صورت، ۱۰ حالت

این متن دلیلی است بر این مدعا که ایده های ساده می تواند آثار بسیار خارق العاده خلق کند. نقاش این پرتره های جادویی به نام Dilka Bear  از یک شیوه بیان استاندارد برای کشیدن نقاشی هایش استفاده می‌کند او شخصیت ها را با حالت ها و شرایط متفاوت در غالب صورت هایش می گنجاند. در نگاه ما هر کدام از این صورت های افسانه ای داستان جالب خودشان را دارند.

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/selfish.jpg
شخصیت احمق

بادقت
بادقت

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/confused.jpg
آسیمه

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/dreamy.jpg
رویایی


گناهکار

آب زیر کاه

آب زیرکاه

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/imposing.jpg
باابهت


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/melancholic.jpg
مالیخولیایی

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/penitently.jpg
صبور

کسل

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.