تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

گزارش تصویری: ساختمان‌های زیبایی که با کاغذ ساخته شده‌اند!

گزارش تصویری: ساختمان‌های زیبایی که با کاغذ ساخته شده‌اند!

اریگامی به معنی تا کردن کاغذ هنر سنتی مردم ژاپن محسوب می شود. اما امروزه مردم زیادی در جهان به سوی این هنر گرایش پیدا کرده اند….
اریگامی

حراجی

اریگامی


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/04/beautiful-origami-architecture-03.jpg


اریگامی


اریگامی


اریگامیاریگامی


اریگامی


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/04/beautiful-origami-architecture-10.jpg


اریگامی


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/04/beautiful-origami-architecture-13.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/04/beautiful-origami-architecture-14.jpg


اریگامی


اریگامی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.