تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

گزارش تصویری از سریال حیرانی در حال پخش از شبکه یک

گزارش تصویری از سریال حیرانی در حال پخش از شبکه یک

حیرانی از بازیگران زیادی هم استفاده کرده که تعدادی از آنها در آثار سینمایی این دو کارگردان نیز حضور داشتند. حضور بازیگران جوانی مثل بابک حمیدیان و مهرداد صدیقیان که اتفاقا بازی خوبی از خود ارائه کردند در کنار نقش متفاوتی که مریم بابویی و فرخ نعمتی دارند این سریال را از حیث بازیگری نیز جذاب کرده است

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193237.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193199.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193249.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193204.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193271.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193260.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193266.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193276.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193305.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193310.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193316.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193321.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193327.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193332.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193338.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193254.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193243.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193192.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193231.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193210.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193218.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193172.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193344.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193381.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193367.jpg


http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/16/L00811193356.jpg

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.