تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

گزارش تصویری از آئین دو هزار ساله بیل گردانی

گزارش تصویری از آئین دو هزار ساله بیل گردانی

متوسط‌هایی که راضی‌مان نکردند

مراسم بیلگردانی شهر نیم ور پس از پایان لایروبی نهر بزرگ این شهر انجام می شود. این آیین قدمتی دو هزار ساله دارد و در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده است. بیل گردانان با بستن یک سه بیل و یک چهار بیل (جمعا هفت بیل) با موی بز به یکدیگر و چرخاندن آن به دور سر تمام هفت آسمان را برای نعمت آب شکر می‌گویند.


 

 

 

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.