تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

کاریکاتور با موضوع ۴۳هزار مورد همسرآزاری در ایران

کاریکاتور با موضوع ۴۳هزار مورد همسرآزاری در ایران

از ۴۳ هزار و ۱۹ نفر که به‌دلیل همسرآزاری در ۶ ماهه امسال به پزشکی قانونی مراجعه کردند، ۴۱ هزار و ۲۸۴ نفر زن و هزار و ۷۳۵ نفر نیز مرد بودند.

آمار همسرآزاری در ایران

کارتون روز همسرآزاری مردان و زنان در ایران

کارتون روز 43هزار مورد همسرآزاری در ایراننظر شما در مورد این کاریکاتور چیست؟

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.