تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

کاریکاتور با موضوع فروش فرزند توسط مادران معتاد

کاریکاتور با موضوع فروش فرزند توسط مادران معتاد

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: خرید و فروش نوزاد در کشور انجام می‌شود به طوری که طی هفت ماه گذشته حدود ۱۵۰ نوزاد از طریق بیمارستان‌ها به بهزیستی تحویل داده شده‌ است اما بیمارستان در آن نقشی ندارد.

افزایش فروش فرزندان توسط مادران معتاد

کارتون روز با موضوع مادران معتاد فرزندان خود را می فروشند

کارتون روز: فروش فرزند توسط مادران معتادنظر شما در مورد این کاریکاتور چیست؟

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.