تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

کاریکاتور با موضوع بازیکنان سیگاری و قلیانی!

کاریکاتور با موضوع بازیکنان سیگاری و قلیانی!

«کیروش دودی های تیم ملی را خط میزند!» عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی است.

بازیکان دودی در فوتبال ایران

کارتون روز با موضوع افزایش بازیکنانی سیگاری و قلیانی در ایران

کارتون روز: بازیکنان سیگاری و قلیانی!نظر شما در مورد این کاریکاتور چیست؟

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.