تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

کارتون روز: تخلفات مختلف در برخی آرایشگاه های زنانه

کارتون روز: تخلفات مختلف در برخی آرایشگاه های زنانه

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره برخی آرایشگاه های زنانه گفت: استفاده از وسایل آرایشی بهداشتی غیراستاندارد و غیربهداشتی و نیز فعالیت بدون مجوز، از جمله تخلف‌های این اماکن است.

کاریکاتوری جالب با موضوع : تخلفات گسترده در آرایشگاه های زنانه

کارتون روز: تخلفات مختلف در برخی آرایشگاه های زنانهنظر شما در مورد این کاریکاتور چیست؟

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.