تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

پیامک (sms) ویژه عید سعید غدیرخم

پیامک (sms) ویژه عید سعید غدیرخم

سایت تفریحی فرا رسیدن عیدسعید غدیر خم را تبریک عرض می نماید.

تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیرالمومنین است
عید غدیر مبارک
==========
نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد
همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد
عید غدیر مبارک…
=======
چون نامه ما به هم پیچیدند/بردند به دیوان عمل سنجیدند/بیش از همه کس گناه ما بود ولی/ما را به ولایت علی بخشیدند/
========

حراجی

سهل کنید سخت را خانه برید بخت را عید غدیر مى رسد ضرب زنید طبل را پیشه کنید عدل را عید غدیر مى رسد باده دهید جام را قند زنید کوزه را عید غدیر مى رسد آب دهید تشنه را دور کنید غصه را عید غدیر مى رسد
==========
غدیر یعنی کسانی که عقب مانده اند برسند و کسانی که جلو رفته اند برگردند.
غدیر یعنی باولایت حرکت کردن.
===========
جاناپرپروانه مارابپذیر…عشق دل دیوانه مارابپذیر…یکروزدگرمانده به پیمان غدیر…تبریک صمیمانه مارابپذیر
======
عید با نبض دقایق زیباست؛ عید با روح شقایق زیباست؛ عید با یادعزیزان زیباست.
عید غدیر پیشاپیش مبارک.
=======
خورشید شکفته درغدیر است علی؛باران بهار درکویر است علی؛ برمسند عاشقی شهی بی همتاست؛برملک محمدی،امیراست علی
عیدغدیرخم مبارک
=======

گفت پیغمبر به یارای سخن پیک رب العالمین آمد به من
گفت حیدر را خدا این تحفه داد بر همه خلق جهان فضلش نهاد
گشت داخل از یقین زوج بتول در ولایت با خداوند و رسول
======
برو ای گدای مسکین .. در خانه ی علی زن .. که نگین پادشاهی .. دهد از کرم گدا را …
عید غدیر خم مبارک …
======
هر دل که داشت مهر علی را فقیر نیست/غیر از علی کسی به دو عالم امیر نیست/من ضامنم کسی که به اواقتدا کند/زهرا براش بین نمازش دعا کند/
عید غدیر بر همه مبارک…
========
خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست
هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست
عید غدیر مبارک
========

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.