تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

وقتی فردوسی پور شرلوک هلمز می شود!

وقتی فردوسی پور شرلوک هلمز می شود!

در حالی که بیشتر وقت برنامه نود به پرسپولیس و اتفاقاتی که در بازی با سپاهان افتاده بود اختصاص داشت و هر کس که روی خط می آمد اعلام می کرد باید آزمایشگاه در مورد آب، مواد مصرفی در بین دو نیمه و بقیه چیزها اظهار نظر کند مجری برنامه نود دو بطری کشف شده از رختکن پرسپولیس را روی میزش گذاشت و گفت: «این کشفیات بچه های نود از رختکن پرسپولیس است. ما خودمان این بطری ها را به یک آزمایشگاه معتبر داده ایم و سه روز دیگر جواب این آزمایشات را می گیریم.آن موقع مشخص می شود که مشکل از کجا بوده است.»

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.