تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

موافقت صدا و سیما برای تولید و توزیع گسترده شخصیت های عروسکی «کلاه قرمزی» در بازار

موافقت صدا و سیما برای تولید و توزیع گسترده شخصیت های عروسکی «کلاه قرمزی» در بازار

تهیه کننده مجموعه «کلاه قرمزی» از موافقت صدا و سیما برای تولید و توزیع گسترده شخصیت های عروسکی این مجموعه در بازار محصولات فرهنگی خبر داد.

تهیه کننده مجموعه «کلاه قرمزی» از موافقت صدا و سیما برای تولید و توزیع گسترده شخصیت های عروسکی این مجموعه در بازار محصولات فرهنگی خبر داد.

مدرسی می گوید:«در این باره صحبت هایی با تلویزیون داشته ایم و پیشنهاداتی مبنی بر تولید گسترده عروسک های این مجموعه را ارائه داده ایم که مورد موافقت آنها نیز قرار گرفته است. سعی می کنیم با برنامه ریزی این تصمیم را اجرایی کنیم. »

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.