تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

مجموعه‌ای از عکس‌های خاص هالیوودی‌ها!

مجموعه‌ای از عکس‌های خاص هالیوودی‌ها!

در مجموعه زیر عکس‌های خاصی از ستارگان هالیوود از آدری هپبورن تا پل نیومن می‌بینید که کار عکاسی به نام Douglas Kirkland می‌باشد…..

آدری هپبورن

آدری هپبورن


جان لنون


بریژیت باردو


پل نیومن


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465198.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465199.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465200.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465204.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465205.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465207.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465209.jpg


جک نیکلسون


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465211.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465215.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465216.jpg


شر


http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/465219.jpg


جان تراولتا

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.