تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

لیندسی لوهان در قسمت بعدی فیلم”ماپتها” بازی می کند؟

لیندسی لوهان در قسمت بعدی فیلم”ماپتها” بازی می کند؟

بنا به گزارشات رسیده ، این بازیگر مشکل دار هالیوود به دنبال گرفتن یک نقش اصلی در فیلم بعدی “ماپتها ” است تا شاید بتواند از طریق بازی در این فیلم محبوبیت از دست رفته خود را دوباره بدست بیاورد .

یکی از نزدیکان این ستاره سابق کودکان فاش کرد:”ممکن است یک نقش کوتاه در فیلم “ماپتها” به لیندسی داده شود اما او دوست دارد نقش مهمتر و بیشتری در این فیلم داشته باشد.”

” او یکی از طرفداران ماپتها است و خیلی دوست دارد یک نقش مهم و قابل توجه در پروژه بعدی ماپتها بازی کند. او ایده بسیار جالبی دارد که ملاقات او و خانم پگی در مرکز ترک اعتیاد بخشی از این ایده فوق العاده است.”

لوهان اخیرا” اعتراف کرد که در گذشته تصمیمات بسیار بد و نادرستی گرفته است.

این بازیگر ادعا می کند که از این پس به هیچ چیز منفی و نادرستیدر زندگی خود احتیاج نداردو قصد دارد گذشته بد خود را کاملا” کنار بگذارد و بعد ازاین هیچ کار خلافی مرتکب نشود.

او گفت:” مناز انتخابهای نادرست و کارهای اشتباهی که در گذشتهانجام داده ام واقعا” پشیمان هستم اما بخاطر همین تجربیات تلخ گذشته است که در حالحاضر شخصیت محکم و مصممی دارم و می توانم تصمیمات درستی بگیرم.”

“بخوبی می دانم که دیگر به هیچ چیز منفی و نادرستی احتیاجندارم. لزومی ندارد که دوباره آن کارهای نادرست را تکرار کنم.”

” تجربیات تلخ گذشته واقعا” برای من آموزنده بود من خیلیخوشحالم این تجربیات را بدست آوردم و خیلی خرسند و شاد هستم که توانستم از اینتجربیات چیزهای زیادی یاد بگیرم. این تجربیات به من کمک کرد که فروتن باشم.”

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.