تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

فرزندان ویل اسمیت بهتر از پدرشان شهرت را درک می کنند!

فرزندان ویل اسمیت بهتر از پدرشان شهرت را درک می کنند!

ویل اسمیت قبول دارد که فرزندانش بهتر از او با مسئله پدرشان کنار می آیند.

این بازیگر که از همسرش جادا پینکت یک پسر ۱۳ ساله با نام جیدن و یک دختر ۱۱ ساله با نام ویلو دارد ، تاکید کرده است که فرزندانش بازی شهرت را بخوبی درک می کنند اما ویل اسمیت می داند کهدر زندگی آینده فرزندانش مسائلی بوجود خواهد آمد که به عزت نفس آنها صدمه خواهد زد.

حراجی

او گفت:”آیا من نگران ویلو و جیدن هستم ؟ خیر ، آنها دائما” در اینترنت هستند و از همه بازیهای دنیای پر هرج و مرج شهرت باخبر هستند ، بخوبی می دانند که به چه جاهایی باید بروند و چه چیزهایی باید بگویند.آنها خیلی بهتر از من با این مسئله کنار آمده اند.”

“مطمئنا” آنها هم مثل همه ما در آینده با مسائلی مواجه خواهند شد که باعث ناراحتی آنها و صدمه دیدن عزت نفسشان می شود اما من خودم در محله ای بزرگ شدم که شاهد تیر خوردن یک انسان بودم بنا بر این مسلما” هالیوود برای فرزندانم خیلی امن تر و بهتر از جایی است که من در آن بزرگ شده ام.”

از آنجایی که اخیرا” ویل اسمیت به جای بازیگری بیشتر روی تولید و تهیه فیلمها کار می کند ، مدت بیشتری را در خانه می گذراند اما اعتراف کرد که خانواده اش دیگر کاملا” آماده هستند که او دوباره خانه را ترک کند.

او گفت:”ویلو روی آهنگهایش کار می کند و دائما” موهایش را درست می کند ، جیدن هم در یک برنامه تلویزیونی همکاری می کند و پدرشان هم که در خانه کارهای مربوط به تهیه و تولید فیلم را انجام می دهد . اما حالا همه کاملا” آماده اند که پدر دوباره به سر کارش برگردد .”

مترجم: فرشته مشاور

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.