تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس هایی از عجیب‌ترین خرگوش دنیا

عکس هایی از عجیب‌ترین خرگوش دنیا

آنگورا نوعی خرگوش است که مانند دام پروش داده می شود.

این نوع خرگوش در دوران پادشاهی فرانسه و در نیمه های قرن هجدهم به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شد. پس از مدتی پرورش این نوع خرگوش در بخش های دیگر قاره اروپا و دیگر نقاط دنیا گسترش یافت.

اکنون خرگوش آنگورا برای استفاده از موی آن مانند دام پرورش داده می شود، و در صورت نگهداری صحیح، ۷ تا ۱۲ سال عمر می کند.

حراجی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.