تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس نمونه اولیه و محرمانه آیفون ۵ افشا شد!

عکس نمونه اولیه و محرمانه آیفون ۵ افشا شد!

قبل از انکه فکر کردن درباره خرد تلفن هوشمند بعد خود را آغاز کند، م‌تواند به نمونه اوله فوق‌العاده محرمانه آفون ۵ نگاه بندازد.
آفون جدد دارا صفحه نماش بزرگ‌تر ۶ انچ بوده و شبه به آن چز نست که بش‌تر صاحب نظران صنعت پش‌بن کرده‌اند، اما در ان صفحه نماش ۶۰۰ پکسل در هر انچ وجود دارد که بدون شک چشمگر است.

هم‌چنن به ان علت که تصاور برا صفحه نماش رتنا آن مستلزم حافظه بشتر است، اپل حافظه حالت جامد ان تلفن هوشمند را تا حداقل ۲۵۶ گگابات افزاش داده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.