تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس ستاره استقلالی ها روی تخت بیمارستان

عکس ستاره استقلالی ها روی تخت بیمارستان

مجتبی جباری صبح امروز توسط دکتر حیدریان زانوی مصدوم خود را جراحی کرد تا بدین‌ترتیب تا مدتی قادر به همراهی استقلال نباشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.