تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس زیباترین پرنسس سعودی و البته بی حجاب!!

عکس زیباترین پرنسس سعودی و البته بی حجاب!!

امیره الطویل پرنسس سعودی و همسر الولید بن طلال شاهزاده سعودی در عربستان میباشد. او یکی از فعالین زن عربستانی است. او در زمینه دفاع از حقوق بشر، و انجمن های خیریه فعالیت دارد. علاوه بر این ها نمادی از یک دختر موفق عربی و الگویی برای سایر دختر ها و زنان عربستان میباشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.