تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس روش ‌عجیب ‌برای ‌آموزش‌ لبخند به پلیس ‌زن

عکس روش ‌عجیب ‌برای ‌آموزش‌ لبخند به پلیس ‌زن

دولت چین یکی از معروفترین دولتها در تربیت پلیس می باشد .در تصویر زیر می بینید که پلیس های زن چگونه با قرار دادن چوبهای مخصوص خوردن برنج در دهان آموزش مهارت لبخند زدن می بینند.

حراجی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.