تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس دختران رویا تیموریان به نام های درنا و دنیا

عکس دختران رویا تیموریان به نام های درنا و دنیا

رویا تیموریان بازیگر کشورمان عکسی از خودش در کنار دو دخترش منتشر کرد.

دنیا و درنا دختران رویا تیموریان هستند که این بازیگر به همراه عکس هایشان, متن زیر را نیز منتشر کرد

رویا تیموریان نوشت:

*****

بعضى وقتها بالهاى مادران مرئى اند

عکس رویا تیموریان در کنار دخترانش درنا و دنیا

رویا تیموریان در کنار دخترانش درنا و دنیا

دنیا و درنا دختران رویا تیموریان

دنیا و درنا دختران رویا تیموریاننظر شما چیست؟

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.