تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس جوادخیابانی وقتی در جوانی گلر بود

عکس جوادخیابانی وقتی در جوانی گلر بود

این تصویر کمیابی از جوادخیابانی گزارشگر شبکه سوم است؛زمانی که او برای تیم آموزشکده اش گلری می کرد جواد خیابانی در ایام جوانی برای خود گلری بود. آقا جواد مثل اکثر بچه های دهه۵۰ اهل فوتبال و زمین خاکی بود و با علاقه برای تیم محلی و آموزشکده ای که در آن به تحصیل مشغول بود گلری می کرد.

او که به دلیل مشکل پزشکی فوتبال را رها کرد به گزارشگری روی آورد.البته سابقه ورزشی استاد همیشه کمک حالش بوده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.