تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس تمرینات عجیب زنان بادیگارد چینی در ساحل

عکس تمرینات عجیب زنان بادیگارد چینی در ساحل

در ساحل ساینا واقع در استان هاینان چین دخترانی که میخواهند بعنوان محافظان حرفه ای افراد مشهور استخدام شوند آموزش های سختی میبینند.در اینجا هنرهای رزمی – روشهای اطلاعاتی و ضد ترورسیتی آموزش داده میشود.

منبع : سایت خبری شتاب

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.