تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس : با یک ورق کاغذ چه کارها که نمی‌کنند!!

عکس : با یک ورق کاغذ چه کارها که نمی‌کنند!!

تصاویری که می‌بینید آثار Bovey Lee هنرمند بااستعداد هنگ کنگی است و تنها با برش اشکال و تصاویر بر روی صفحه کاغذ سفید بوجود آمده که در نوع خود بسیار زیباست …

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey0.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey01.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey1.jpg


هنر کاغذی

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey2.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey3.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey4.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey5.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey6.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey7.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey8.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey9.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey10.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey14.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey11.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey12.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey13.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey20.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey15.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey16.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey17.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey18.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/bovey19.jpg

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.