تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس‌های فیلم «دختری با خالکوبی اژدها»

عکس‌های فیلم «دختری با خالکوبی اژدها»

ژورنالیستی به نام Mikael Blomkvist در جستجوی زنی است که حدود ۴۰ سال پیش ناپدید شده، او چیزهایی بیشتر از یک شخص گمشده کشف می‌کند. مهم تر از آن با کمک یک هکر کامپیوتر آنها درگیر رازهایی می‌شوند….

دختری با خالکوبی اژدها

دختری با خالکوبی اژدها
پوستر فیلم

http://www.seemorgh.com/uploads/girl1.jpg


دختری با خالکوبی اژدها


http://www.seemorgh.com/uploads/girl3.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/girl4.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/girl5.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/girl6.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/girl7.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/girl8.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/girl9.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/girl10.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/girl12.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/girl13.jpg

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.