تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکسی از خاطره اسدی با یک ساعت شنی

عکسی از خاطره اسدی با یک ساعت شنی

خاطره اسدی متولد مهرماه ۱۳۶۲ بازیگر ایرانی است.

فیلم هایی که ایشان در انها نقش افرینی کردند به شرح ذیل می باشد:
برف روی شیروانی داغ (۱۳۸۹)
هفت دقیقه تا پائیز (۱۳۸۹)
ستایش (۱۳۸۵)
تقاطع (۱۳۸۴)
دیشب باباتو دیدم آیدا (۱۳۸۳)
شبانه روز (۱۳۸۹)
سقوط یک فرشته (۱۳۹۰)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.