تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

شعار علیه فردوسی پور در تبریز

شعار علیه فردوسی پور در تبریز

فارس: هواداران تیم تراکتورسازی به دلیل برنامه دوشنبه شب ۹۰ و صحبت های عادل فردوسی پور مجری این برنامه در مورد رای صادره از سوی کمیته انضباطی درباره توزی مهاجم این تیم، امروز در جریان بازی با فولاد علیه وی شعار دادند.

* درحالی که سازمان لیگ بلیت فروشی بازی های تراکتورسازی را به این باشگاه واگذار کرده اما امروز بلیت فروشی توسط هیئت فوتبال صورت گرفت. آنها می گویند تا پایان لیگ هیئت فوتبال بلیت فروشی را بر عهده دارد و از فصل بعدی باشگاه تراکتورسازی می تواند بلیت فروشی کند.

* راه ورودی هواداران تراکتورسازی که قبلا از طریق دو درب ورودی بود امروز از یک در صورت گرفت.

* قبل از شروع بازی از سمت فولاد امید خورج و از سمت تراکتورسازی احمد آل نعمه به سمت سرمربیان دو تیم رفتند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.