تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

داستان کوتاه : دوستی نسیه

داستان کوتاه : دوستی نسیه

هارون الرشید از بهلول پرسید که: دوست ترین مردم نزد تو کیست؟

گفت: آن کس که شکم مرا سیر کند.

گفت: اگر من شکم ترا سیر کنم، مرا دوست داری؟

گفت: دوستی به نسیه نمی باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.