تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصویری از شکار لحظه شوخی عجیب بازیکن منچستر با فرگوسن

تصویری از شکار لحظه شوخی عجیب بازیکن منچستر با فرگوسن

پاتریس اورا در حالی که سرآلکس فرگوسن بسیار عصبانی به نظر می رسید در یک اقدام تعجب برانگیز برای او شاخ گذاشت.

تفریحی

تصویری از شکار لحظه شوخی عجیب بازیکن منچستر با فرگوسن

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.