تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصویری از حمایت خواننده مشهور ایرانی از علی کریمی

تصویری از حمایت خواننده مشهور ایرانی از علی کریمی

در کنسرتی از این خواننده مشهور با نشان داده شماره پیراهن علی کریمی از این بازیکن پرسپولیس حمایت کرد

حراجی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.