تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویر پیست اسکی توچال

تصاویر پیست اسکی توچال

پیست اسکی بین‌المللی ایستگاه هفت توچال که در ارتفاع ‪ ۳۸۵۰‬متری قرار دارد بیش از هفت ماه از سال قابل استفاده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.