تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویر پرو لباس لیلا حاتمی و معادی برای اسکار

تصاویر پرو لباس لیلا حاتمی و معادی برای اسکار

این تصاویر دیدنی مربوط به لحظاتی است که لیلا حاتمی و پیمان معادی به فروشگاه برادران صنایعی در تهران می‌روند تا لباس‌هایی را که از سوی برندهای و ESCADA اختصاصا برای حضور آن‌ها در اسکار طراحی شده را تحویل بگیرند و پیمان معادی لباس‌اش را پرو کند.

آخرین پرو ستاره ها برای اسکار ۲۰۱۲
Persianv.com At site
Persianv.com At site
Persianv.com At site
Persianv.com At site
Persianv.com At site

Persianv.com At site
Persianv.com At site
Persianv.com At site
Persianv.com At site
Persianv.com At site

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.