تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویر نتیجه باز گذاشتن شیر آب در سرما

تصاویر نتیجه باز گذاشتن شیر آب در سرما

در شرق چین اتفاق نادری افتاده است. مرد چینی ۵۸ ساله که فراموش کرده بود شیرآب منزلش را قبل از خروج از منزل به قصد سفر ببندد. هنگام بازگشت با این صحنه مواجه شده.

با باز ماندن شیر آب ،  منزل شخص پر از آب شده و از پنجره به بیرون میریزد. با توجه به فصل زمستان و سرمای هوا این آب های ریخته شده به شکل یک آبشار یخ زده تبدیل شده اند.

تصاویر نتیجه باز گذاشت شیر آب در سرما تصاویر نتیجه باز گذاشت شیر آب در سرماحواستون باشه شیر آب باز نگذارید وگرنه اینطوری میشه 

تصاویر نتیجه باز گذاشت شیر آب در سرما

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.