تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویر شتر مرغ نمای تخم سبز

تصاویر شتر مرغ نمای تخم سبز

پرنده کاسوری پرنده ای است تحسین بر انگیز و دارای پرهای مو بلندی است که او را میان بوته های در هم تنیده ی زیر درختان جنگلی در امان نگه می دارد.تنها بقایای چند بال روی بدنش یافت می شود اما پاهایش بسیار قوی و مجهز به چنگال های تیزند که می توانند زخم های جدی وارد سازند.

سر و گردنش گر است اما رنگ آن روشن است و تاج هایی روشن و شاخ مانند روی آن دیده می شود.در حین جست و جوی دانه ها میوه ها توت ها هنگام عبور از جنگل انبوه شاخک های برآمده اش را رو به جلو گرفته مسیر حرکت خود را می گشاید.نر و ماده شبیه به هم اند.اما ماده بزرگ تر است.پرنده ی ماده روی زمین و در لانه ای کم عمق که درون آن با برگ پوشیده شده است ۳تا۶ تخم سبزرنگ می گذارد.

تصاویر شتر مرغ نمای تخم سبز تصاویر شتر مرغ نمای تخم سبز تصاویر شتر مرغ نمای تخم سبز تصاویر شتر مرغ نمای تخم سبز تصاویر شتر مرغ نمای تخم سبز

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.