تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویر سالم ماندن مجسمه مریم مقدس بعد از ویرانگی طوفان سندی‌!

تصاویر سالم ماندن مجسمه مریم مقدس بعد از ویرانگی طوفان سندی‌!

طوفان سندی که با سرعت ۱۳۰ کیلومتر درساعت ایالت های شرقی آمریکا را در نوردیده، تاکنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته و حجم گسترده ای از ساختمان ها و تاسیسات شهری را تخریب کرده است. اما در این بین یک مجسمه حضرت مریم در میان خرابی ها سالم مانده است.
حراجی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.