تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویر زیبا از قلعه مهرانگهر در هند

تصاویر زیبا از قلعه مهرانگهر در هند

مهرانگهر نام این قلعه در استان راجستان هند است.این قلعه درارتفاع ۴۰۰ متری برقله کوه ساخته شده است. دورن این دیوارهای قطور تعداد زیادی باغ هایخصوصی ، گلخانه و اتاق های لوکس قرار داشته است.

در حال حاضر بخشی از این قلعه بر روی عموم باز شده و به موزه تبدیل شده است.این قلعه در قرن ۱۵ ام ساخته شده است.به نظر شما قشنگه؟

تصاویر زیبا از قلعه مهرانگهر در هند تصاویر زیبا از قلعه مهرانگهر در هند تصاویر زیبا از قلعه مهرانگهر در هند تصاویر زیبا از قلعه مهرانگهر در هند تصاویر زیبا از قلعه مهرانگهر در هند

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.