تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویر زیباترین و البته خطرناکترین بدلکاری سال!

تصاویر زیباترین و البته خطرناکترین بدلکاری سال!

یک موتورسوار بدلکار مشهور اهل جمهوری چک به نام( Petr Pilat) که به خاطر حرکات آکروباتیک فوق العاده اش با موتور مشهور است با کمک خلبان مشهور حرکات مار پیچ و مانور و برنده چندین دوره جام ردبول به نام (Kirby Chambliss ) دست به انجام یکی از فوق العاده ترین حرکات بدلکاری آکروباتیک سالهای اخیر زدند.


You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.