تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویر خرس قطبی وقتی به دندانپزشکی می‌رود

تصاویر خرس قطبی وقتی به دندانپزشکی می‌رود

این خرس قطبی بعد از اینکه توسط نیروهای پلیس از دست قاچاقچیان مکزیکی نجات داده شد بدلیل جراحت از ناحیه دندان ها به دندانپزشک فرستاده شد تا تحت درمان قرار گیرد.

تصاویر خرس قطبی وقتی به دندانپزشکی می‌رود تصاویر خرس قطبی وقتی به دندانپزشکی می‌رود تصاویر خرس قطبی وقتی به دندانپزشکی می‌رود تصاویر خرس قطبی وقتی به دندانپزشکی می‌رود

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.