تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویری جالب از مجسمه های چوبی ریشو!

تصاویری جالب از مجسمه های چوبی ریشو!

«جیمی مولینا» در ۲، ۲٫۵ و ۳ بعد کار می کند و زیبایی نقاشی های بزرگ مقیاس را به شکل مجسمه در می آورد در حالیکه قطعه هایی هم جایی در بین آنها وجود دارند.

در این مجموعه ویژه، مولینا روی سرهای چوبی ریشو تمرکز کرده است و از میخ برای برای ساخت موهای هر یک از این سرها استفاده کرده است. باوجود اینکه مولینا میخ ها را نامنظم و با ارتفاع های مختلف روی سرها قرار می دهد، میخ ها به مجسمه ها جلوه ای منحصربفرد و به سر چوبی مردان یک بعد اضافه می کنند.

بعضی از مجسمه ها یک جمجمه درونی دارند که از چوب خام یا نقاشی شده شبیه نقاشی دیواری های عمومی تشکیل شده است.

تصاویری جالب از مجسمه های چوبی ریشو! تصاویری جالب از مجسمه های چوبی ریشو! تصاویری جالب از مجسمه های چوبی ریشو! تصاویری جالب از مجسمه های چوبی ریشو! تصاویری جالب از مجسمه های چوبی ریشو!

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.