تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویری از سورپرایز شدن جنیفر لوپز در روز تولدش توسط کاسپر !

تصاویری از سورپرایز شدن جنیفر لوپز در روز تولدش توسط کاسپر !

چند روز قبل در جشن تولد ۴۳ سالگی جنیفر لوپز که برگزار شد این مراسم همراه با سورپرایز شدن جنیفرلوپز توسط کاسپر همراه بود.
کاسپر به هتل محل اقامت شان در نیویورک رفت و جنیفر را به محلی برد که جنیفر نمیدانست کجاست. وقتی به محل مورد نظر رسیدند کاسپر چشمان جنیفر را بست تا جنیفر متوجه ماجرا نشود!

حراجی

در ادامه می توانید تصاویر این ماجرا را ببینید:

تصاویری از سورپرایز شدن جنیفر لوپز در روز تولدش توسط کاسپر !
تصاویری از سورپرایز شدن جنیفر لوپز در روز تولدش توسط کاسپر !

بستن چشمان جنیفرلوپز توسط کاسپر

تصاویری از سورپرایز شدن جنیفر لوپز در روز تولدش توسط کاسپر !

تصاویری از سورپرایز شدن جنیفر لوپز در روز تولدش توسط کاسپر !

تصاویری از سورپرایز شدن جنیفر لوپز در روز تولدش توسط کاسپر !این هم سورپرایز کاسپر برای جنیفر لوپز

تصاویری از سورپرایز شدن جنیفر لوپز در روز تولدش توسط کاسپر !کاسپر یک قایق تفریحی بزرگ را اجاره کرده بود و تمام دوستان و آشنایان جنیفر را به این قایق دعوت کرده بود!

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.