تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویری از حضور هنرمندان در مراسم ختم دنیا فنی زاده

تصاویری از حضور هنرمندان در مراسم ختم دنیا فنی زاده

مراسم ختم دنیا فنی زاده برگزار شد. در ادامه عکس های اختصاصی تفریحی از مراسم ختم دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان و بازیگران را مشاهده خواهید کرد.

حضور تهمینه میلانی, لیلی رشیدی و مریم سعادت ، بهزاد فراهانی ، بنفشه خواه ، بهرام شاه‌محمدلو و حسن پورشیرازی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

مراسم ختم دنیا فنی زاده ساعاتی پیش برگزار شد.

بازیگران و هنرمندان زیادی در این مراسم حاضر بودند.

عکس های اختصاصی تفریحی از مراسم ختم دنیا فنی زاده عرسک گردان کلاه قرمزی را در ادامه مشاهده می کنید.

تهمینه میلانی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

 

 تهمینه میلانی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

مریم سعادت در مراسم ختم دنیا فنی زاده

 

مریم سعادت در مراسم ختم دنیا فنی زاده

لیلی رشیدی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

 

لیلی رشیدی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

احترام برومند در مراسم ختم دنیا فنی زاده

 

احترام برومند در مراسم ختم دنیا فنی زاده

هنرمندان در مراسم ختم دنیا فنی زاده

حمید جبلی در مراسم دنیا فنی زاده

بهرام شاه‌محمدلو در مراسم ختم دنیا فنی زاده

بهرام شاه‌محمدلو در مراسم ختم دنیا فنی زاده

حسن پورشیرازی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

حسن پورشیرازی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

سعید پورصمیمی و بنفشه خواه در مراسم ختم دنیا فنی زاده

سعید پورصمیمی و بنفشه خواه در مراسم ختم دنیا فنی زاده

بهزاد فراهانی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

بهزاد فراهانی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

مراسم ختم دنیا فنی زاده

مراسم ختم دنیا فنی زاده

نظری مجری تلویزیون در ختم دنیا فنی زاده

نظری مجری تلویزیون در ختم دنیا فنی زاده

حبیب دهقان نسب در ختم دنیا فنی زاده

حبیب دهقان نسب در ختم دنیا فنی زاده

مهراداد نظری در ختم دنیا فنی زاده

مهراداد نظری در ختم دنیا فنی زاده

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.