تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

آقای پروین! ولنجک خوش می گذرد؟

آقای پروین! ولنجک خوش می گذرد؟

روزگار عجیبی شده است. دشمنان، دوست شده اند. منتقدان دیروز تبدیل به همراه امروز شده اند. طرف حتی توانایی اداره یک باشگاه را ندارد؛ اما هر روز درباره مدیریت کلان نظر می دهد. نشناسی، فکر می کنی مدیر رئال یا بارساست! دیگری، در استانش، یک تیم را با تمام ظرفیتش به جایی نرساند؛ اما امروز چنان نظر می دهد که گویا، فوتبال گمشده اش را پیدا کرده است. خلاصه، انگار خبری است که ما بی خبریم؛ وگرنه چه می شود که چنین رفتارهایی را می بینیم. البته، فوتبال این دیار، از این چرخش ها زیاد دیده و ما نیز از اینها، بسیارتر. اصلا ذات فوتبال و فوتبالی ها در این مرز و بوم اینگونه است؛ بادسنجی!

در این  بین، صحبت های اخیر علی پروین هم جالب توجه است. او نیز این روزها وارد جبهه حامیان علی کفاشیان شده است. جالب است! سلطان را چه نصیبی در این قضیه است که وارد شده؟ سابقه نشان می دهد، پروین که مواضعش ریشه در خوی فوتبالی اش دارد، به ایام تغییر می کند. کم نبود و نیست، مواردی که علی آقا نظر داده و به سرعت نظر دیگری! اصلا، سلطان برای مردم یعنی همین!
البته، پروین که اکنون عضو هیئت مدیره پرسپولیس است، همه چیز را روشن و خوب می داند؛ اما مگر می توان فراموش کرد که سیاست او درباره حمید استیلی چه بود؟ از حمایت مطلق تا اولتیماتوم های ناگهانی و … برای شناخت علی پروین، مروری بر روزهای اخیر، کافی است.
اکنون نیز پروین که تغییر موضع دائمی، مشی زندگی اش به شمار می رود، به یک باره مانند شیر پشت کفاشیان رفته است. باز هم خوب است که پروین مانند شیر پشت رئیس متخلف رفته است؛ اما کاش کمی هم تامل می کرد و می دید که حمایت از بی قانونی و تخلف، خود گناهی بدتر از اقدام در این موضوع است. البته، می توان منتظر بود با تغییر اوضاع مدیریتی فدراسیون فوتبال در آینده، به ناگاه پروین نیز تغییر جهت دهد و البت، سلطان است دیگر! چه انتظاری غیر از این دارید؟

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.