خانه » اس ام اس » اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

k2891

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiروح درونی خود را زیبا کنید

تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود

سقراط


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiهمیشه از سکوت

چگونه فریاد زدن رو بیاموز


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiدر زندگی خانوادگی

شوم ترین کلمات این دو هستند “مال من”  “مال تو”

مورد اعتماد بودن بهتر از دوست داشتنی بودن است


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiگذشت زندگی یک چیز را بارها ثابت می کند

و آن این است که گاهی احمق ها درست میگویند


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiهر انسان بیشتر از آنکه از دشمنان خود ضربه ببیند

از دوستان نادان خود میبیند


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiچرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟

بیایید گاهی بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiجامعه مثل آب نمک است

شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک است


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiچه فکر کنی می توانی

و چه فکر کنی نمی توانی

درست فکر می کنی


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiاگر مردم را به حال خود گذاشتی

تو را به حال خود خواهند گذاشت


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiاز این که زندگی شما تمام شود نترسید

از آن بترسید که هرگز آغاز نشود


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiپریدن کار دل است و قدم زندن کار عقل

اگر لذت جهان خواهی با دل همسفر شو

و اگر مقصد خواهی آهسته رو


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiزندگی همانند هنر نقاشی کردن است

با مداد مشکی ولی بدون پاک کن


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiزندگی نکن برای مردن، بمیر برای زندگی کردن

زندگی تفریح است میان تولد و مرگ


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiبا خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فکر می کنند نباش

تعریفی را که آنها از تو دارند نپذیر ، خود ، خودت را تعریف کن


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafiخانم ها با گوش هایشان عاشق می شوند

و آقایان با چشم هایشان


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi

.

مطلب پیشنهادی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.