تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

آیا گرفتن ناخن در شب مشکلی دارد؟

آیا تا به حال شنیده اید که گرفتن ناخن در شب جایز نیست و بهتر این کار شایسته را در زمان ها و روزهای خاصی از هفته انجام دهید؟

همانطور که می دانید در دیدن اسلام نظافت و پاکیزگی امری واجب و پسندیده است و خداوند در هنگام بر پا داشتن نماز توصیه می کند تا با صورتی پاکیزه و تیمز نماز را به پا دارید.

بنابراین از این توصیه الهی این گونه نتیجه گیری می شود که انجام کارهای پسندیده و واجب در هیچ زمانی دارای اشکال نمی باشد و برای انجام کار پسندیده به تعجیل نیز توصیه شده است بر این اساس ناخن گرفتن در شب دارای اشکال شرعی نمی باشد.

 

آیا گرفتن ناخن در شب مشکلی دارد؟

 حکم شرعی گرفتن ناخن در شب:

ناخن گرفتن در هر ساعتی از شبانه روز کاری درست و پسندیده است و هیچ زمانی هیچ اشکالی برای انجام این کار وجود ندارد فقط در برخی از زمان ها و روزها به انجام این کار بیشتر توصیه شده است و بیان شده است که این کار در روزه های جمعه می تواند خیر و پسندیده باشد.

علت به وجود آمدن این شبهه به لحاظ شرعی این بوده است که در گذشته به دلیل نبودن نور انجام دادن این کار در شب با سختی همراه بوده است و موجب می شده تا افراد با برداشتن ناخن جراحت و زخم بر روی دستان و انگشتان خود ایجاد کنند به همین دلیل توصیه می شده تا در روز این کار را انجام دهند.

 

گرفتن ناخن در شب در سال های اخیر با دلایل پزشکی گره خورد و با این شایعه پزشکی همراه شد که گرفتن ناخن در ساعات پایانی شب موجب می شود تا کلسیم که در قسمت هایی از ناخن جمع می شود و با گردش خون در ساعت های اولیه روز به بدن باز می گردند از بدن خارج شود.

در این زمینه شایعات مختلف دیگری نیز وجود دارد که بنا به دلایل مختلفی ایجاد شده است اما به طور کلی حکم شرعی برای برنداشتن ناخن در شب وجود ندارد و این امر دارای اشکال نیست.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.