تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد


شله زرد یک دسر سنتی ایرانی است که در اعیاد و بعضا عزاداری‌ها طبخ و توزیع می‌شود.شله‌زرد به خاطر وجود زعفران زردرنگ و شیرین است و روی آن را دارچین و خلال بادام و خلال پسته می‌ریزند. شله‌زرد عموماً به یک طریق پخته می‌شود و به‌خصوص از آن در ماه رمضان برای صرف افطار استفاده می‌شود.

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

عکس های مدل تزیین شله زرد

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.