تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس هایی از حیوان بسیار نادر با نام «زانکی»

«ایپو» حیوان بسیار نادری است که از یک پدر «گور خر» (zebra) و مادر «خر» (donkey) به دنیا آمده است.

عکس هایی از حیوان بسیار نادر با نام «زانکی»


همان طوری که در تصاویر می بینید، ایپو هم شبیه گورخر است و هم شبیه خر که به گفته سرنا آگلیه تی تنها حیوان از این دست در ایتالیا به شمار می رود.

عکس هایی از حیوان بسیار نادر با نام «زانکی»

حیوانات نادر دیگری نیز در این رسته جای می گیرند از جمله زورس Zorse که ترکیبی از گور خر نر با اسب ماده است که در نوع خود بی نظیر است.

عکس هایی از حیوان بسیار نادر با نام «زانکی»

عکس هایی از حیوان بسیار نادر با نام «زانکی»

عکس هایی از حیوان بسیار نادر با نام «زانکی»

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.