تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

رضا کیانیان در سال 1330 در تهران به دنیا آمد و در سه سالگی با خانواده به مشهد نقل مکان کرد. وی فارغ التحصیل تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. از سال 1345 بازیگری تئاتر را آغاز کرد. کیانیان از سال 1345 بازیگری تئاتر را آغاز کرد و در نمایش های آنتیگونه، خرده بورژوا، چهره های سیمون ماشا، ازدواج آقای می سی سی پی، یادگار سال های شن و … بازی کرد.

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

Bikalak.com عکس های جدید رضا کیانیان

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.